Nowa firma - spolki-gieldowe

Spółki giełdowe

nowa-firma.com.pl


Informacje ogólne

Nieważne kim teraz jesteś. Nieważne czy jesteś uczniem, który potrzebuje informacji na referat, czy biznesmenem, który chce pogłębić swoją wiedzę. W tym momencie nie gra to żadnej roli, ponieważ skoro jesteś na tej strony, to oznacza, że potrzebujesz informacji na temat spółek giełdowych. Z pewnością chcesz znać odpowiedzi na następujące pytania:

Co to właściwie jest?

Czym się charakteryzują?

Jakie one są (duże czy małe)?

Ile przynoszą zysku?

Czy ich akcje są sprzedawane na giełdzie?

Skąd się wzięła taka nazwa?

Zapewne są jedne z najczęstszych pytań. My postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć i mamy nadzieję, że przekażemy Wam wyczerpujące informacje.

Spółki giełdowe są to inaczej spółki akcyjne, które notuje się na giełdzie. Tak można je opisać w telegraficznym skrócie. Coś więcej? Oczywiście! Spółki giełdowe to tak naprawdę elita polskich firm. Te spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki te pochodzą z różnych branż, mają różne profile. Wśród nich są spółki komputerowe, paliwowe, banki przedsiębiorstwa budowlane, usługowe oraz firmy ubezpieczeniowe. Do spółek giełdowych należą zarówno potężne giganty, które są notowane w indeksie giełdowym wig20, ale również małe spółki, które zatrudniają zaledwie kilkadziesiąt osób. Jednak je wszystkie łączą wspólne cele inwestowanie na giełdzie, chęć wyceny firmy oraz chęć pozyskania dużego kapitału na dalszy rozwój spółki.

Skąd spółki giełdowe mogą pozyskiwać kapitał? Otóż mogą go nabywać z emisji nowych obligacji, akcji lub obligacji zamiennych na akcje. Takie działania są szczególnie widoczne i łatwe w okresach hossy. Z tego powodu mieliśmy tak dużo debiutów giełdowych w latach 2007-2008. Wówczas stworzono specjalny rynek dla niewielkich spółek, noszący nazwę New Connect.

Co z notowaniami? notowania giełdowe zapewniają spółkom reklamę, nobilitację oraz możliwość anonimowych transakcji akcji spółek, które są notowane. Na dzień dzisiejszy do publicznego obrotu dopuszczonych jest około a nawet więcej niż 300 firm. Większość tych firm jest notowana na giełdowym parkiecie. Ceny akcji danej spółki są wyznaczane przez popyt i podaż- po prostu obowiązują wszystkie prawa rynkowe. Jednak czasami można dostrzec niewielkie manipulacje kursami. Właśnie możliwość ustawiania kursów oraz manipulację stosowane przez dużych inwestorów, muszą być brane pod uwagę przez niedoświadczone osoby (inwestorów).

Czy takie spółki obowiązują jakiekolwiek zasady? Oczywiście! Wiele spółek, zwłaszcza gigantów dobrowolnie zobowiązało się do przestrzegania ponad 40- stu (czyli wszystkich) punktów, które dotyczą ładu korporacyjnego. Jest on kodeksem dobrego zachowania zarządu oraz rady nadzorczej wobec wszystkich akcjonariuszy i dla każdego przejrzystych zasad informacyjnych i zasad odbywania walnego zgromadzenia danej spółki.

Na podstawie statystyk podanych Giełdę Papierów Wartościowych można powiedzieć, że najtrudniejszy z tych wszystkich zasad do wypełnienia jest punkt, który dotyczy niezależności członków rady nadzorczej, wynagrodzeń w radach nadzorczych i komitetów audytu. Dodatkowo często pojawia się problem z zasadami wyboru biegłego rewidenta. Jak się szacuje każda z tych trzech niezwykle ważnych zasad nieprzestrzegana jest przez ponad 100 spółek.